Сърдечносъдова система

Сърдечносъдовите заболявания обхващат основни животозастрашаващи състояния като хипертония, инфаркт, дислипидемия, атеросклероза, тромбози и коронарни артериални заболявания. Те са причината за смъртта на повече от 79 000 българи годишно, което представлява около 66% от смъртността за страната.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
ТораФлора Torasemide
Фербесса Perindopril tert-butylamine/Amlodipine
РосстАаси Rosuvastatin/Acetylsalicylic acid
Реверанца Olmesartan medoxomil/Amlodipine
ТромБай Cilostazol
Тамайра Плюс Ramipril/Amlodipine/Hydrochlorothiazide
Флуидоро Prasugrel
Зорничка Chlorthalidone
ПлакЕкс Комби Clopidogrel/Acetylsalicylic acid
Ивабенор Ivabradine hydrochloride
Коолсарт Olmesartan/Hydrochlorothiazide
Биламкар Candesartan cilexetil/Amlodipine
Претимектал Trimetazidine dihydrochloride
Росста Rosuvastatin calcium
Тамайра Ramipril/Amlodipine
Олсарт Olmesartan medoxomil
Ко-Телсарт Telmisartan/Hydrochlorothiazide
Кордакер Плюс Lisinopril/Hydrochlorothiazide
Амаритон Flecainide acetate
Дилатренд Carvedilol
Тирофибан-Чайкафарма Tirofiban
Кардифренд-Ко Ramipril/Hydrochlorothiazide
Телсарт Telmisartan
Ко-Паксен Perindopril/Indapamide
Изосорб Isosorbide mononitrate
Апири Acetylsalycilic acid
Доксазосин – Чайкафарма Doxazosin
Кардифренд Ramipril
Ко-Ирбесо Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Симвакор Simvastatin
Ирбесо Irbesartan
Фурозер Furosemide
Бизор Bisoprolol fumarate
Бетаблокада Metoprolol succinate (as metoprolol tartrate)
Ко–Еналаприл Чайкафарма Еnalapril maleate/Hydrochlorothiazide
Кордакер Lisinopril
Пентоксифилин-Чайкафарма Pentoxifylline
Нордипин Аmlodipine
Еналаприл-Чайкафарма Enalapril maleate
Коринкер Nifedipine
Ко-Хипертоник Losartan potassium/Hydrochlorothiazide
ХипоДехидра Hydrochlorothiazide
Верапамил–Чайкафарма Verapamil hydrochloride
Бравилол Nebivolol hydrochloride
Писизиф SR Indapamide
ПлакЕкс Clopidogrel
Спиронолактон-Чайкафарма Spironolactone