Ко-Ирбесо

Описание

Ко-Ирбесо представлява комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист – ирбесартан, и тиазиден диуретик – хидрохлоротиазид. Комбинацията от двата компонента притежава адитивен антихипертензивен ефект, като понижава кръвното налягане в по-голяма степен, в сравнение със самостоятелното приложение на всеки от отделните компоненти.

Показания

Ко-Ирбесо е показан за:
– лечение на есенциална хипертония;
– комбинацията с фиксирана доза е показана за лечение при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано от ирбесартан или хидрохлоротиазид, приложени самостоятелно.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки