Пентоксифилин-Чайкафарма

Описание

Пентоксифилин-Чайкафарма е периферен вазодилататор с благоприятно хемореологично действие, главно в резултат на понижаване на вискозитета на кръвта и плазмата, потискане агрегацията на тромбоцитите и увеличена деформируемост на еритроцитите.

Показания

Пентоксифилин-Чайкафарма е показан при:
– нарушения на периферната артериална макро- и микроциркулация, дължащи се на атеросклероза, диабет и съдови спазми (claudicatio intermittens, диабетна макро- и микроангиопатия, синдром на Reynaud, ulcus cruris, гангрена);
– нарушения на периферната венозна циркулация;
– при мозъчно-съдовата болест (преходни исхемични кризи, последици от хронична мозъчно-съдова недостатъчност), остри и хронични състояния, дължащи се на недостатъчно кръвоснабдяване на ретината, рядко и при ангионевропатии.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 400 mg таблетки с удължено освобождаване