Анестетици

Анестезията е важно медицинско постижение, което представлява неразделна част от хирургията и оперативното лечение. Тя осигурява две задължителни предпоставки за провеждането на всяка операция – обезболяване на пациента по време и след операцията и подходящи условия за работа на хирурга.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Ремифентанил-Чайкафарма Remifentanil
Лидокаин–Чайкафарма Lidocainе hydrochloride