Ко-Хипертоник

Описание

Ко-Хипертоник е комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист (лосартан) и диуретик (хидрохлоротиазид). Лосартан предотвратява свързването на ангиотензин II с тези рецептори, като отпуска кръвоносните съдове и води до понижаване на кръвното налягане. Хидрохлоротиазид действа, като стимулира бъбреците да отделят повече вода и соли.

Показания

Ко-Хипертоник е показан за лечение на есенциална хипертония при пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано с лосартан или хидрохлоротиазид самостоятелно.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 50 mg/12,5 mg филмирани таблетки