Доксазосин – Чайкафарма

Описание

Доксазосин-Чайкафарма съдържа доксазосин – α-блокер, използван за лечение на високо кръвно налягане и доброкачествена простатна хиперплазия.

Показания

Хипертония
Доксазосин е показан за лечение на хипертония и може да бъде използван като самостоятелно средство за контролиране на кръвното налягане при повечето пациенти. При пациенти, при които кръвното налягане не може да се контролира само с едно лекарство, доксазосин може да се използва в комбинация с тиазидни диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти или АСЕ инхибитори.

Доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)
Доксазосин е показан за лечение на клиничните симптоми при доброкачествена хиперплазия на простата (ДХП) и при намален уринарен ток, свързан с ДХП. Доксазосин може да се използва при пациенти с ДХП, които са хипертензивни или нормотензивни. Докато при нормотензивни пациенти промените в кръвното налягане са клинично незначителни, то при пациенти с хипертония и ДХП двете състояния са били лекувани ефективно с монотерапия с доксазосин.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 2 mg, 4 mg таблетки