За нас

НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ

 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е най-бързо развиващият се производител на лекарствени продукти в България. Дейността ни е фокусирана в това да направим достъпни съвременни терапевтични решения в страната, региона и на европейския пазар, в съответствие с най-високите изисквания на стандарта за Добра производствена практика (GMP).

Талантът на компанията по отношение на бързото пазарно проникване е доказан от резултатите, които сме постигнали и продължаваме да постигаме в името на нашите партньори. Успехът ни е изграден въз основа на истинско уважение към пациентите и дълготрайната ни връзка със специалистите.

В унисон със стратегическите цели на компанията за прозрачност и растеж, Чайкафарма става публична компания на 21 май 2015 г. Оттогава акциите на дружеството се търгуват успешно на Българската фондова борса. (виж Българска Фондова Борса)


НАШАТА МИСИЯ

 

Нашата мисия е да подобрим достъпа на пациентите до качествени терапии на достъпна цена и да осигурим качествено здравеопазване за всеки нуждаещ се. Портфолиото ни включва лекарствени продукти и терапевтични решения за борба с най-страшните социално значими заболявания на нашето време, в съответствие с изискванията за Добра производствена практика и Лекарствена безопасност.

В Чайкафарма прилагаме научните достижения и инвестираме ресурси в модерни технологии и научни изследвания, за да осигурим за хората терапии, които удължават или значително подобрят живота. Ние залагаме високи стандарти за качество, безопасност и висока стойност, когато развиваме производството на лекарствени продукти.

В продължение на повече от 22 години Чайкафарма работи неуморно, за да направи високото качество достъпно за всички, които разчитат на нас.