Биламкар

Описание

Биламкар комбинира две антихипертензивни съединения с допълващи се механизми за контрол на кръвното налягане при пациенти с есенциална хипертония: ангиотензин II рецепторен блокер, кандесартан цилексетил и блокер на дихидропиридиновите калциеви канали, амлодипин. Комбинацията от тези вещества има адитивен антихипертензивен ефект, като понижава кръвното налягане в по-голяма степен от всеки един от компонентите.

Показания

Биламкар е показан за лечение на есенциална хипертония като терапия за заместване, при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е вече адекватно контролирано с отделните компоненти, прилагани едновременно при същите дози.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 8 mg/5 mg, 8 mg/10 mg, 16 mg/5 mg, 16 mg/10 mg твърди капсули