Тирофибан-Чайкафарма

Описание

Тирофибан-Чайкафарма принадлежи към групата лекарства, наречени инхибитори на тромбоцитната агрегация. Тирофибан предпазва тромбоцитите да се слепят помежду си и по този начин да образуват кръвни съсиреци, които могат да намалят кръвния поток към сърцето и да причинят болка в гърдите и сърдечни пристъпи.

Показания

Тирофибан-Чайкафарма е показан за превенция на остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента (NSTE-ACS) при възрастни пациенти с последен епизод на болка в гърдите, появила се в рамките на 12 часа, и с ЕКГ промени и/или повишени сърдечни ензими. Пациентите, които биха се повлияли най-добре от лечение с Тирофибан-Чайкафарма, са лицата, подложени на висок риск от развитие на миокарден инфаркт през първите 3-4 дни след началото на острите ангинозни симптоми, включително тези, които е вероятно да се подложат на ранна перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (PCI). Тирофибан-Чайкафарма е показан и за намаляване на големите сърдечносъдови събития при пациенти с остър миокарден инфаркт (STEMI), насочени за първична PCI.

Тирофибан-Чайкафарма е предназначен за употреба с ацетилсалицилова киселина и нефракциониран хепарин.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 0,25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор