Зорничка

Описание

Зорничка принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици.

Тиазидните диуретици помагат на организма да отдели излишното количество течност, чрез стимулиране на бъбреците да отделят по-голямо количество урина.

Показания

Зорничка е показана за:
– лечение на артериална хипертония, есенциална или нефрогенна, или изолирана систолична хипертония. Зорничка може да се използва самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства;
– лечение на стабилна, хронична сърдечна недостатъчност с лека до умерена степен (NYHA функционален клас II-III) с наличие на застой;
– отоци от специфичен произход:
– асцити, дължащи се на цироза на черния дроб при стабилни пациенти под строгo наблюдение;
– оток, дължащ се на нефротичен синдром, остър гломерулонефрит и хронична бъбречна недостатъчност (при креатининов клирънс >30ml/min);
– кортикостероидна и естрогенна терапия.
– нефрогенен инсипиден диабет (Diabetes Insipidus).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 12,5 mg, 25 mg таблетки