Еналаприл-Чайкафарма

Описаниe

Еналаприл-Чайкафарма съдържа еналаприл – ангиотензин конвертиращ ензимен (ACE) инхибитор, използван при лечението на хипертония и някои форми на хронична сърдечна недостатъчност.

Показания

Еналаприл-Чайкафарма е показан за:
– лечение на хипертония;
– лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност;
– профилактика на симптоматична сърдечна недостатъчност при асимптоматични пациенти с дисфункция на лявата сърдечна камера (фракция на изтласкване ≤35%).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg, 20 mg таблетки