Лицензионни производства

Чайкафарма е установила дългогодишни партньорства с мултинационални фармацевтични концерни, между които са и партньорствата ни с F.  Hoffmann – La Roche AG и Pfizer Inc.

С над 140 медицински представители и експертен екип с опит в областта на маркетинга, ние предлагаме на международните си партньори следните услуги:

• Допълнителни услуги в сферата на маркетинга и пазарни проучвания
• Много добре обучени медицински представители за провеждане на кампании
• Местно, първично и вторично опаковане и производство

(more…)