Лекарства без рецепта

Лекарствата, които са безопасни и ефективни за употреба от широката общественост, са известни като продукти без лекарско предписание или продукти без рецепта.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Апири Acetylsalycilic acid
ПараСета Paracetamol
Сотапирин Paracetamol/Sodium ascorbate/Chlorphenamine maleate