Телсарт

Описание

Телсарт принадлежи към групата медикаменти, наречени ангиотензин ІІ рецепторни антагонисти. Ангиотензин ІІ е вещество, което се произвежда в човешкото тяло и води до стесняване на кръвоносните съдове, като по този начин се повишава кръвното налягане. Телсарт блокира ефекта на ангиотензин ІІ, което предизвиква отпускане на кръвоносните съдове и така понижава кръвното налягане.

Телмисартан е перорално активен и специфичен ангиотензин ІІ рецепторен антагонист (тип АТ1). Той измества с много висок афинитет ангиотензин ІІ от неговото място на свързване в АТ1 рецепторния подтип, който е отговорен за известните действия на ангиотензин ІІ.

Показания

Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: Телсарт 80 mg таблетки x28; x30 таблетки

Код НЗОК: CG201

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

АТС код: С09СА07

Telmisartan