Ко–Еналаприл Чайкафарма

Описание

Ко-Еналаприл-Чайкафарма е комбиниран лекарствен продукт, които съдържа еналаприл и хидрохлоротиазид. Еналаприл е ангиотензин конвертиращ ензимен (ACE) инхибитор и действа чрез разширяване на кръвоносните съдове, с което улеснява сърцето да изпомпва кръв. Хидрохлоротиазид е тиазиден диуретик и предизвиква отделяне на повече вода и соли през бъбреците.

Показания

Ко-Еналаприл-Чайкафарма е показан за лечение на:
– есенциална хипертония, която не може да бъде повлияна с монотерапия с инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 20 mg/12,5 mg таблетки