Фербесса

Описание

Фербесса е фиксирана комбинация. Фербесса е комбинация от две активни вещества, периндоприл и амлодипин. Периндоприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитор). Амлодипин е калциев антагонист (който принадлежи към клас лекарствени средства, наречени дихидропиридини).

Заедно те предизвикват разширяване и отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта преминава по-лесно през тях и улеснява сърцето при поддържането на добър кръвоток.

Показания

Фербесса е показан за лечение на:

  • високо кръвно налягане (хипертония) и/или лечение на стабилна коронарна болест (състояние, при което кръвоснабдяването на сърцето е намалено или блокирано).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 4 mg/5 mg; 8 mg/5 mg таблетки