ПлакЕкс Комби

Описание

ПлакЕкс Комби съдържа клопидогрел и ацетилсалицилова киселина и принадлежи към група лекарства, наречени антитромботични лекарствени продукти. Предотвратява слепването на тромбоцитите в кръвоносните съдове и намалява риска от образуването на кръвни съсиреци.

Показания

ПлакЕкс Комби е показан за вторично предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, които вече приемат клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (АСК). ПлакЕкс Комби е продукт с фиксирана дозова комбинация за продължаване на терапията при:
– остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна интервенция;
– остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента при медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 75 mg/75 mg твърди капсули