Реверанца

Описание

Реверанца съдържа две вещества: олмесартан медоксомил и амлодипин.
И двете вещества спомагат да се контролират стойностите на високото кръвно налягане.

  • Олмесартан медоксомил приналежи към група лекарства, наречени ,,ангиотензин II рецепторни антагонисти“, които понижават кръвното налягане като разширяват кръвоносните съдове.
  • Амлодипин принадлежи към група вещества, наречени ,,блокери на калциевите канали“. Амлодипин спира преминаването на калций през стената на кръвоносните съдове, което възпрепятства свиването на кръвоносните съдове, като по този начин също намалява кръвното налягане.

Показания

Лечение на есенциална хипертония.
Реверанца е показан при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно при монотерапия с олмесартан медоксомил или амлодипин.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 20 mg/5 mg 40 mg/5 mg филмирани таблетки.