Кардифренд

Описание

Кардифренд съдържа активното вещество, наречено рамиприл. То принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ инхибитори. Рамиприл намалява произвежданите в тялото вещества, които могат да повишат кръвното налягане, спомага за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове, помага на сърцето да изпомпва кръв.

Показания

Кардифренд е показан за:
– лечение на хипертония;
– лечение на бъбречно заболяване:
– начална диабетна гломерулна нефропатия, определена от наличие на микроалбуминурия;
– проявена диабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия при пациенти с поне един сърдечносъдов рисков фактор;
– проявена недиабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия ≥ 3 g/ на ден.
– лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност;
– вторична профилактика след остър миокарден инфаркт: намаляване на смъртността в острата фаза на миокарден инфаркт при пациенти с клинични признаци на сърдечна недостатъчност, с начало повече от 48 часа след остър миокарден инфаркт.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg таблетки