Бизор

Описание

Бизор принадлежи към групата лекарства, наречени бета-блокери. Чрез блокиране на сърдечните β-рецептори се понижават сърдечната честота и ударният обем на сърцето, както и консумацията на кислород от миокарда. Антихипертензивният ефект на β-блокерите се дължи на потискане на активността на плазмения ренин.

Показания

Бизор е показан за лечение на:
– хипертония;
– хронична стабилна ангина пекторис.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg таблетки