Бравилол

Описание

Бравилол съдържа селективния β1-блокер небиволол, който понижава сърдечната честота, кръвното налягане и периферното системно съдово съпротивление.

Показания

Бравилол е показан за лечение на:
– есенциална хипертония;
– стабилна лека до умерена хронична сърдечна недостатъчност в допълнение към основното лечение при пациенти в напреднала възраст (≥ 70 години).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg таблетки