Нервна система

Неврологичните заболявания са група нарушения, които засягат централната и периферна нервни системи. Основни заболявания от групата са: множествена склероза, болест на Алцхаймер, Паркинсонова болест, неврози, психози, мигрени, инсулт, енцефалити, миелити и невропатии.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Синепар Levodopa/Carbidopa
Акинестат Biperiden hydrochloride
ЦентроКуин Quetiapine
Алонет Amisulpride
Ямакс Selegiline hydrochloride
Пексимир Pramipexole