Дилатренд

Описание

Дилатренд съдържа активното вещество карведилол, което повлиява α- и β-адренергичните рецептори. Установено е, че карведилол има органно-защитен ефект, мощно антиоксидантно действие, намалява периферното съдово съпротивление.

Показания

Дилатренд е показан за:

Хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)
Дилатренд е показан за лечение на всички пациенти със стабилна и симптоматична лека, умерена и тежка ХСН с исхемична или не-исхемична етиология, в комбинация със стандартна терапия (включително АСЕ инхибитори и диуретици със или без дигиталис).

Хипертония
Дилатренд е показан за лечение на есенциална хипертония. Той може да се използва самостоятелно или в комбинация с други анти-хипертензивни средства (напр. блокери на калциевите канали, диуретици).

Стенокардия
Дилатренд е показан за профилактично лечение на стабилна стенокардия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg таблетки