Претимектал

Описание

Претимектал (триметазидинов дихидрохлорид) е предназначен за употреба при възрастни в комбинация с други медикаменти за лечение на гръдна болка, причинена от коронарна болест.

Показания

Претимектал е показан при възрастни като допълващо симптоматично лечение при пациенти със стабилна ангина пекторис, които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост към антиангинозните лечения от първа линия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 35 mg таблетки с изменено освобождаване