ПлакЕкс

Описание

ПлакЕкс съдържа клопидогрел и принадлежи към групата лекарства, наречени антитромбоцитни лекарствени продукти. Чрез предотвратяване слепването на тромбоцитните антиагреганти намалява риска от образуване на кръвни съсиреци.

Показания

Вторично предпазване от атеротромботични инциденти
Клопидогрел е показан при:
– възрастни пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт (от няколко дни до 35 дни), исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или установено периферно артериално заболяване;
– възрастни пациенти с остър коронарен синдром:
– остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна интервенция в комбинация с ацетилсалицилова киселина (АСК).
– остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента в комбинация с АСК при медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

Предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти при предсърдно мъждене
При възрастни пациенти с предсърдно мъждене, които имат поне един рисков фактор за съдови инциденти, които не са подходящи за лечение с антагонист на витамин К (VKA) и които имат нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ACK за предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти, включително инсулт.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 75 mg филмирани таблетки