Онкология

Ракът е основно заболяване на регулацията на растежа на тъканите. За да може нормална клетка да се трансформира в ракова, трябва да се изменят гените, регулиращи растежа на клетките и тяхното обособяване. Най-разпространен е ракът на белия дроб, стомаха, черния дроб, гърдата, правото черво и ректума. Ракът засяга всички възрасти и е причина за близо 16% от смъртността в страната.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Оксалиплатин-Чайкафарма Oxaliplatin
Летрофемин Letrozole