ТораФлора

Описание

ТораФлора съдържа активното вещество тораземид, което принадлежи към клас диуретици, наречени бримкови диуретици. ТораФлора увеличава количеството отделена вода (урина). Използва се, когато тялото Ви задържа трърде много вода (оток) в резултат на сърдечна, бъбречна или чернодробна недостатъчност. Вашият лекар ще Ви назначи доза ТораФлора, която ще увеличи отделеното количество вода.

Показания

ТораФлора е показан за лечение и профилактика на есенциална хипертония, оток поради застойна сърдечна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност или чернодробна недостатъчност.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg; 10 mg таблетки