Противовъзпалителни и антиревматични

Според оценка на СЗО, заболяванията на опорно-двигателния апарат са най-честата причина за инвалидизация. Те имат огромно социално-икономическо значение. В Европа те са сред най-разпространените хронични заболявания причиняващи болка и тежки физически увреждания.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Метилпреднизолон-Чайкафарма Methylprednisolone
МориВид Hydroxychloroquine sulfate
Декскетопрофен-Чайкафарма Dexketoprofen
ОлДън Nimesulide
Диклофенак-Чайкафарма Diclofenac sodium