Росста

Описание

Росста спада към група лекарства, наречени статини. Росста се използва, за да се коригират нивата на мастните вещества в кръвта, наречени липиди, най-разпространеното от които е холестеролът.

Показания

Лечение на хиперхолестеролемия
Възрастни, младежи и деца над 10-годишна възраст с първична хиперхолестеролемия (тип IIa включително хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия ) или смесена дислипидемия (тип IIb) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични мерки (като физически упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен. Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.

Превенция на сърдечносъдови събития
Предотвратяване на големи сърдечносъдови събития при пациенти, оценени с висок риск за първо сърдечносъдово събитие като допълнение към коригирането на други рискови фактори.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки