Ко-Паксен

Описание

Ко-Паксен е комбиниран лекарствен продукт, съдържащ периндоприл и индапамид, използван за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни.

Показания

Ко-Паксен 2 mg/0,625 mg таблетки
– показан е за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Ко-Паксен 4 mg/1,25 mg таблетки
– лечение на есенциална хипертония.
– Ко-Паксен 4 mg/1,25 mg таблетки е показан при пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано само с периндоприл.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 2 mg/0,625 mg; 4 mg/1,25 mg таблетки