• Обществени кампании

    Кампаниите за обществена информираност по здравни въпроси, организирани от Чайкафарма, са с много висок рейтинг, доказани резултати и достигат до възможно най-широки кръгове от населението. Ние сме горди, защото от лидер в изследването на лекарствения пазар заехме водещи позиции и в подпомагане на медицинското образование и издигането на квалификацията на лекарите, както и челно място в разпространението на знания за доброто на пациента.

    (още…)

    Научете повече за провежданите от нас кампании и проучванията, за дейността ни в сътрудничество с академичната общност в България, както и как Чайкафарма намалява цената на терапията.