Храносмилателна система, диабет и метаболизъм

Болестите на храносмилателната система и диабетът са част от социалнозначимите заболявания наред с тези на сърдечносъдовата система и онкологичните заболявания. Над 8% от българите са диагностицирани с диабет, а близо 20% от населението в страната страда от болести на храносмилателнтата система, като 17% от тях са с някоя от видовете язви. Независимо от модерните лекарства, диагностики и терапии много често диабетът и болестите на храносмилателната система остават хронични.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Метлинка Sitagliptin/Metformin hydrochloride
Пизона Комби Pioglitazone/Metformin hydrochloride
Ароба Acarbose
Езомепразол-Чайкафарма Esomeprazole
Пизона Pioglitazone
ЛанзАцид Lansoprazole
Диаб MR Gliclazide
Пантопразол-Чайкафарма Pantoprazole
Метформин-Чайкафарма Metformin hydrochloridе
Диаб Gliclazide