Дихателна система

Болестите на дихателната система през последните години нарастват застрашително. В някои страни те вече се изравняват, а даже и надхвърлят по честота болестите на сърдечносъдовата система. От несъмнено значение за увреждането на дихателните органи е и тютюнопушенето, и то специално в младата възраст и у жените. Проучванията показват, че пушачите боледуват 10—20 пъти по-често от непушачите от болести на дихателната система и то на първо място от тежък хроничен бронхит и рак на белия дроб. Болестите на дихателните органи биват: астма, белодробен емфизем, бронхит, грип, ринит, сенна хрема, синузит, фарингит, хронична кашлица и др.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Буто-Асма Salbutamol