Ко-Телсарт

Описание

Ко-Телсарт е комбинация от ангиотензин II рецепторен антагонист телмисартан и тиазиден диуретик хидрохлоротиазид. При комбинирането им тези съставки имат адитивен антихипертензивен ефект, което води до по-голямо намаляване на кръвното налягане, отколкото ако са приложени поотделно. Ко-Телсарт, приеман веднъж дневно в терапевтични дози, води до ефективна и плавна редукция на кръвното налягане.

Показания

Ко-Телсарт 80 mg/12,5 mg таблетки
– лечение на есенциална хипертония.
– комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно само с телмисартан.

Ко-Телсарт 80 mg/25 mg таблетки
– лечение на есенциална хипертония.
– комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/25 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно с Ко-Телсарт 80 mg/12,5 mg (80 mg телмисартан /12,5 mg хидрохлоротиазид) или на възрастни, които са стабилизирани преди това с телмисартан и хидрохлоротиазид, приемани отделно.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 80 mg/12,5 mg; 80 mg/25 mg таблетки

Листовка за пациента