Кордакер

Описание

Кордакер съдържа активното вещество лизоноприл и принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим). Инхибирането на АСЕ води до понижаване на количеството на плазмения ангиотензин II, в резултат на което се понижава периферното съдово съпротивление и секрецията на алдостерон.

Показания

Кордакер е показан за:

  • лечение на артериална хипертония;
  • лечение на сърдечна недостатъчност;
  • лечение на остър инфаркт на миокарда при пациенти със стабилна хемодинамика в първите 24 часа, като предпазна мярка срещу левокамерна дисфункция;
  • лечение на бъбречни заболявания при хипертоници с диабет тип 2 и начална нефропатия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg таблетки