Коринкер

Описание

Коринкер съдържа нифедипин, който принадлежи към групата лекарства, наречени калциеви антагонисти. Нифедипин действа, като отпуска и разширява кръвоносните съдове на сърцето. Това позволява повече кръв и кислород да достигнат до сърцето и намалява натоварването му.

Показания

Коринкер е показан за:
– профилактика на хронична стабилна стенокардия като монотерапия или в комбинация с β-блокер;
– лечение на лека до умерена есенциална хипертония.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 20 mg таблетки с удължено освобождаване