Антибиотици

Инфекциозните заболявания все още са сред най-големите причинители на временна нетрудоспосбност и хоспитализации, водещи до значителни загуби за икономиката и финансово натоварване на здравната система. Въпреки че в България смъртността, причинена от тези заболявания, е ниска, то в световен мащаб тя все още е значителна – 25% от общата. Интензивното развитие на медицината и фармацевтичното производство след откриването на пеницилина ни позволява да забравим за пандемииите от чума, грип, туберкулоза, холера, погубили милиони хора от средновековието до началото на XX век.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Левор таблетки Levofloxacin
Ворифунгал Voriconazole
Бактерипим Cefepime
Меропенем-Чайкафарма Meropenem
Ванкоцин CP Vancomycin
Лифурокс таблетки Cefuroxime
Клацар XL Clarithromycin
Левор инфузионен разтвор Levofloxacin
Цефтриаксон-Чaйкафарма Ceftriaxone
Цефотаксим-Чaйкафарма Cefotaxim
Лифурокс прах за инф. разтвор Cefuroxime
Клацар таблетки Clarithromycin
Кефадим Ceftazidime