Верапамил–Чайкафарма

Описание

Верапамил-Чайкафарма потиска навлизането на калциеви йони в гладкомускулната клетка на сърцето, упражнява своето фармакологично действие, като изменя навлизането на калциеви йони през клетъчната мембрана на артериалната гладка мускулатура, както и през проводимите и контрактилни клетки на сърдечната мускулатура. Това може да доведе до промяна в силата и честотата на сърдечните съкращения, както и до разширяване на кръвоносните съдове. Разширяването на съдовете улеснява изпомпването на кръвта от сърцето към останалата част на тялото с възможност за доставяне на повече кислород до сърдечния мускул и понижаване на кръвното налягане.

Показания

Верапамил-Чайкафарма е показан за лечение на исхемична болест на сърцето (състояния, характеризиращи се с недостатъчно снабдяване на сърдечния мускул с кислород), в това число:
– хронична стабилна ангина пекторис;
– нестабилна ангина пекторис (кресчендо ангина, ангина в покой);
– вазоспастична ангина пекторис (ангина на Prinzmetal, вариантна ангина);
– ангина след инфаркт на миокарда при пациенти без сърдечна недостатъчност, в случай че приложението на бета-блокери не е показано.

Верапамил-Чайкафарма е показан за лечение на нарушения на сърдечния ритъм при пароксизмална надкамерна тахикардия и предсърдно мъждене/трептене с бързо атрио-вентрикуларно провеждане с изключение на синдромите на Wolff-Parkinson-White или Lown-Ganang-Levine).

Верапамил-Чайкафарма е показан за лечение на повишено артериално налягане (хипертония).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 80 mg обвити таблетки; 240 mg таблетки с удължено освобождаване