Тамайра

Описание

Тамайра съдържа две активни вещества: рамиприл и амлодипин.

Рамиприл действа като:
– понижава образуването в организма на вещества, които могат да повишат кръвното налягане;
– предизвиква отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
– улеснява изпомпването на кръв от сърцето към цялото тяло.

Амлодипин действа като:
– отпуска и разширява кръвоносните съдове, така че кръвотокът се улеснява.

Показания

Фиксираната дозова комбинация е показана за лечение на хипертония при възрастни като заместваща терапия при пациенти, при които кръвното налягане е адекватно контролирано с рамиприл и амлодипин, прилагани едновременно при същите дозови нива, но като отделни лекарствени продукти.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/ 5 mg; 10 mg/5 mg твърди капсули