Финансови отчети

2024:

Вътрешна информация по член 7 за първо тримесечие на 2024 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за първо тримесечие на 2024 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 4 за първо тримесечие на 2024 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за първо тримесечие на 2024 год. – консолидиран
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2024 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 31.03.2024 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2024 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за първо тримесечие на 2024 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за първо тримесечие на 2024 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за първо тримесечие на 2024 год.
Доклад за дейноста за първо тримесечие на 2024 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2024 год.
Междинен финансов отчет към 31.03.2024 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2024 год.

 

2023:

Консолидирани финансови отчети за 2023

 

Доклад на одитния комитет за 2023 год.
Годишен финансов отчет за 2023 год.
Годишен доклад за дейността за 2023 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за 2023 год.
Декларация на независимия одитор за 2023 год.
Доклад на независимия одитор за 2023 год.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023 год.
Обяснителни бележки за 2023 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2023 год.
Програма за корпоративно управление за 2023 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за четвърто тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за четвърто тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 4 за четвърто тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за четвърто тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 31.12.2023 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2023 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за четвърто тримесечие на 2023 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за четвърто тримесечие на 2023 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за четвърто тримесечие на 2023 год.
Доклад за дейноста за четвърто тримесечие на 2023 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2023 год.
Междинен финансов отчет към 31.12.2023 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2023 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за трето тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за трето тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 4 за трето тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за трето тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 30.06.2023 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2023 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за трето тримесечие на 2023 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за трето тримесечие на 2023 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за трето тримесечие на 2023 год.
Доклад за дейноста за трето тримесечие на 2023 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2023 год.
Междинен финансов отчет към 30.09.2023 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2023 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за второ тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за второ тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 4 за второ тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за второ тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 30.06.2023 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2023 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за второ тримесечие на 2023 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за второ тримесечие на 2023 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за второ тримесечие на 2023 год.
Доклад за дейноста за второ тримесечие на 2023 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2023 год.
Междинен финансов отчет към 30.06.2023 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2023 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за първо тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за първо тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 4 за първо тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за първо тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2023 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 31.03.2023 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2023 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за първо тримесечие на 2023 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за първо тримесечие на 2023 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за първо тримесечие на 2023 год.
Доклад за дейноста за първо тримесечие на 2023 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2023 год.
Междинен финансов отчет към 31.03.2023 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2023 год.

 

2022:

Консолидирани финансови отчети за 2022

 

Годишен финансов отчет за 2022 год.
Годишен доклад за дейността за 2022 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за 2022 год.
Декларация на независимия одитор за 2022 год.
Доклад на независимия одитор за 2022 год.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 год.
Обяснителни бележки за 2022 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2022 год.
Програма за корпоративно управление за 2022 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за четвърто тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за четвърто тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Декларация по чл.100 ал. 4 за четвърто тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за четвърто тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 31.12.2022 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2022 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за четвърто тримесечие на 2022 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за четвърто тримесечие на 2022 год.
Декларация по чл.100 ал. 4 за четвърто тримесечие на 2022 год.
Доклад за дейноста за четвърто тримесечие на 2022 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2022 год.
Междинен финансов отчет към 31.12.2022 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2022 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за трето тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за трето тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Декларация по чл.100 ал. 4 за трето тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за трето тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 30.09.2022 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2022 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за трето тримесечие на 2022 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за трето тримесечие на 2022 год.
Декларация по чл.100 ал. 4 за трето тримесечие на 2022 год.
Доклад за дейноста за трето тримесечие на 2022 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2022 год.
Междинен финансов отчет към 30.06.2022 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2022 год.

 

Вътрешна информация по член 7 за второ тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Вътрешна информация – приложение 4 за второ тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Декларация по чл.100 ал. 4 за второ тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за второ тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 30.06.2022 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2022 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация по член 7 за второ тримесечие на 2022 год.
Вътрешна информация – приложение 4 за второ тримесечие на 2022 год.
Декларация по чл.100 ал. 4 за второ тримесечие на 2022 год.
Доклад за дейноста за второ тримесечие на 2022 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2022 год.
Междинен финансов отчет към 30.06.2022 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2022 год.

 

Вътрешна информация за първо тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Декларация по чл.100 ал. 4 за първо тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Доклад за дейноста за първо тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2022 год. – консолидиран
Междинен финансов отчет към 31.03.2022 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2022 год. – консолидиран

 

Вътрешна информация за първо тримесечие на 2022 год.
Декларация по чл.100 ал. 4 за първо тримесечие на 2022 год.
Доклад за дейноста за първо тримесечие на 2022 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2022 год.
Междинен финансов отчет към 31.03.2022 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2022 год.

 

2021:

Годишен финансов отчет за 2021 год. – консолидиран
Годишен доклад за дейността за 2021 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 4 за 2021 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 ал. 8 за 2021 год. – консолидиран
Декларация за истинността на данните за 2021 год. – консолидиран
Декларация на независимия одитор за 2021 год. – консолидиран
Доклад на независимия одитор за 2021 год. – консолидиран
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 год. – консолидиран
Програма за корпоративно управление за 2021 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за 2021 год. – консолидиран

 

Годишен финансов отчет за 2021 год.
Годишен доклад за дейността за 2021 год.
Декларация по чл. 100 ал. 4 за 2021 год.
Доклад и декларация на независимия одитор за 2021 год.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2021 год.
Програма за корпоративно управление за 2021 год.
Обяснителни бележки за 2021 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2021 год. – консолидиран
Доклад за четвърто тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Декларация за четвърто тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2021 год. – консолидиран

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2021 год.
Доклад за четвърто тримесечие на 2021 год.
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2021 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2021 год.
Декларация за четвърто тримесечие на 2021 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2021 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 год. – консолидиран
Доклад за трето тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Вътрешна информация за трето тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Декларация за трето тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2021 год. – консолидиран

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 год.
Доклад за трето тримесечие на 2021 год.
Вътрешна информация за трето тримесечие на 2021 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2021 год.
Декларация за трето тримесечие на 2021 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2021 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.06.2021 год. – консолидиран
Доклад за второ тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Вътрешна информация за второ тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Декларация за второ тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2021 год. – консолидиран

 

Междинен финансов отчет към 31.06.2021 год.
Доклад за второ тримесечие на 2021 год.
Вътрешна информация за второ тримесечие на 2021 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2021 год.
Декларация за второ тримесечие на 2021 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2021 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2021 год. – консолидиран
Доклад за първо тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Вътрешна информация за първо тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Декларация за първо тримесечие на 2021 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2021 год. – консолидиран

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2021 год.
Доклад за първо тримесечие на 2021 год.
Вътрешна информация за първо тримесечие на 2021 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2021 год.
Декларация за първо тримесечие на 2021 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2021 год.

 

2020:

Годишен финансов отчет за 2020 год. – консолидиран
Годишен доклад за дейността за 2020 год. – консолидиран
Декларация по чл. 100 по ЗППЦК за 2020 год. – консолидиран
Доклад на независимия одитор за 2020 год. – консолидиран
Заверени отчети – консолидирани
Счетоводна политика за 2020 год. – консолидиран

 

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 год.
Годишен финансов отчет за 2020 год.
Годишен доклад за дейността за 2020 год.
Декларация по чл. 100 за 2020 год.
Декларация на независимия одитор за 2020 год.
Доклад на независимия одитор за 2020 год.
Счетоводна политика за 2020 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2020 год.
Програма за корпоративно управление за 2020 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 год.- консолидиран
Доклад за четвърто тримесечие на 2020 год. – консолидиран
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2020 год. – консолидиран
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2020 год. – консолидиран
Декларация за четвърто тримесечие на 2020 год. – консолидиран
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2020 год. – консолидиран

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 год.
Доклад за четвърто тримесечие на 2020 год.
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2020 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2020 год.
Декларация за четвърто тримесечие на 2020 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2020 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2020 год.
Доклад за трето тримесечие на 2020 год.
Вътрешна информация за трето тримесечие на 2020 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2020 год.
Декларация за трето тримесечие на 2020 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2020 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 год.
Доклад за второ тримесечие на 2020 год.
Вътрешна информация за второ тримесечие на 2020 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2020 год.
Декларация за второ тримесечие на 2020 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2020 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2020 год.
Доклад за първо тримесечие на 2020 год.
Вътрешна информация за първо тримесечие на 2020 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2020 год.
Декларация за първо тримесечие на 2020 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2020 год.

 

2019:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год.
Годишен финансов отчет за 2019 год.
Годишен доклад за дейността за 2019 год.
Декларация по чл. 100 за 2019 год.
Декларация на независимия одитор за 2019 год.
Доклад на независимия одитор за 2019 год.
Счетоводна политика за 2019 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2019 год.
Програма за корпоративно управление за 2019 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 год.
Доклад за четвърто тримесечие на 2019 год.
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
Декларация за четвърто тримесечие на 2019 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2019 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 год.
Доклад за трето тримесечие на 2019 год.
Вътрешна информация за трето тримесечие на 2019 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2019 год.
Декларация за трето тримесечие на 2019 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2019 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 год.
Доклад за второ тримесечие на 2019 год.
Вътрешна информация за второ тримесечие на 2019 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2019 год.
Декларация за второ тримесечие на 2019 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2019 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 год.
Доклад за първо тримесечие на 2019 год.
Вътрешна информация за първо тримесечие на 2019 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2019 год.
Декларация за първо тримесечие на 2019 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2019 год.

 

2018:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год.
Годишен финансов отчет за 2018 год.
Годишен доклад за дейността за 2018 год.
Декларация по чл. 100 за 2018 год.
Декларация на независимия одитор за 2018 год.
Доклад на независимия одитор за 2018 год.
Счетоводна политика за 2018 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2018 год.
Програма за корпоративно управление за 2018 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 год.
Доклад за четвърто тримесечие на 2018 год.
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2018 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2018 год.
Декларация за четвърто тримесечие на 2018 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2018 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 год.
Доклад за трето тримесечие на 2018 год.
Вътрешна информация за трето тримесечие на 2018 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2018 год.
Декларация за трето тримесечие на 2018 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2018 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 год.
Доклад за второ тримесечие на 2018 год.
Вътрешна информация за второ тримесечие на 2018 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2018 год.
Декларация за второ тримесечие на 2018 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2018 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2018 год.
Доклад за първо тримесечие на 2018 год.
Вътрешна информация за първо тримесечие на 2018 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2018 год.
Декларация за първо тримесечие на 2018 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2018 год.

 

2017:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год.
Годишен финансов отчет за 2017 год.
Годишен доклад за дейността за 2017 год.
Декларация по чл. 100 за 2017 год.
Декларация на независимия одитор за 2017 год.
Доклад на независимия одитор за 2017 год.
Счетоводна политика за 2017 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2017 год.
Програма за корпоративно управление за 2017 год.
Одитирани отчети за 2017 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2017 год.
Доклад за четвърто тримесечие на 2017 год.
Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2017 год.
Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2017 год.
Декларация за четвърто тримесечие на 2017 год.
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие на 2017 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2017 год.
Доклад за трето тримесечие на 2017 год.
Вътрешна информация за трето тримесечие на 2017 год.
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2017 год.
Декларация за трето тримесечие на 2017 год.
Обяснителни бележки за трето тримесечие на 2017 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2017 год.
Доклад за второ тримесечие на 2017 год.
Вътрешна информация за второ тримесечие на 2017 год.
Допълнителна информация за второ тримесечие на 2017 год.
Декларация за второ тримесечие на 2017 год.
Обяснителни бележки за второ тримесечие на 2017 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2017 год.
Доклад за първо тримесечие на 2017 год.
Вътрешна информация за първо тримесечие на 2017 год.
Допълнителна информация за първо тримесечие на 2017 год.
Декларация за първо тримесечие на 2017 год.
Обяснителни бележки за първо тримесечие на 2017 год.

 

2016:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 год.
Годишен финансов отчет за 2016 год.
Годишен доклад за дейността за 2016 год.
Декларация по чл. 100 за 2016 год.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2016 год.
Декларация на независимия одитор за 2016 год.
Счетоводна политика за 2016 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2016 год.
Програма за корпоративно управление за 2016 год.
Одитирани отчети за 2016 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2016
Доклад за треро тримесечие 2016
Вътрешна информация за трето тримесечие 30.09.2016
Допълнителна информация за треро тримесечие 2016
Декларация за трето тримесечие 2016
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2016

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2016
Доклад за второ тримесечие 2016
Вътрешна информация за второ тримесечие 2016
Допълнителна информация за второ тримесечие 2016
Декларация за второ тримесечие 2016
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2016

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2016
Доклад за първо тримесечие 2016
Вътрешна информация за първо тримесечие 2016
Допълнителна информация за първо тримесечие 2016
Декларация за първо тримесечие 2016
Обяснителни бележки за първо тримесечие 2016

 

2015:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.
Годишен финансов отчет за 2015 год.
Годишен доклад за дейността за 2015 год.
Декларация по чл. 100 за 2015 год.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2015 год.
Доклад на независимия одитор за 2015 год.
Счетоводна политика за 2015 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2015 год.
Програма за корпоративно управление за 2015 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2015
Доклад за четвърто тримесечие
Вътрешна информация за четвърто тримесечие 2015
Допълнителна информация за четвърто тримесечие 2015
Декларация за четвърто тримесечие 2015
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие 2015

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2015
Доклад за трето тримесечие 2015
Вътрешна информация за трето тримесечие 2015
Допълнителна информация за трето тримесечие 2015
Декларация за трето тримесечие 2015
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2015

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2015
Доклад за второ тримесечие 2015
Вътрешна информация за второ тримесечие 2015
Допълнителна информация за второ тримесечие 2015
Декларация за второ тримесечие 2015
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2015

 

2014:

Годишен финансов отчет за 2014 год. (вкл. Доклад на независимия одитор)

 

2013:

Годишен финансов отчет за 2013 год. (вкл. Доклад на независимия одитор)

 

2012:

Годишен финансов отчет за 2012 год. (вкл. Доклад на независимия одитор)