Общи събрания на акционерите

2024

13.05.2024 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2023 год.
13.05.2024 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2023 год.
08.05.2024 год. Пълномощно – образец
08.05.2024 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
08.05.2023 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
25.03.2024 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2023 год.

 

2023

20.06.2023 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
20.06.2023 год. Декларация по чл. 62а ал.2 от ЗС
20.06.2023 год. Списък на представените акционери
07.06.2023 год. Книга на акционерите
10.05.2023 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2022 год.
10.05.2023 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2022 год.
08.05.2023 год. Пълномощно – образец
08.05.2023 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
20.04.2023 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
20.03.2023 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2022 год.

 

2022

28.11.2022 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
28.11.2022 год. Списък на представените акционери
28.11.2022 год. Пълномощно – образец
25.10.2022 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
03.10.2022 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
29.09.2022 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
29.09.2022 год. Списък на представените акционери
17.08.2022 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите – допълнение
17.08.2022 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
15.08.2022 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
10.08.2022 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
20.06.2022 год. Декларация по чл. 62а ал.2 от ЗС
20.06.2022 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
20.06.2022 год. Списък на представените акционери
06.06.2022 год. Книга на акционерите
02.05.2022 год. Пълномощно – образец
02.05.2022 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
20.04.2022 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2021 год.
20.04.2022 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2021 год.
18.04.2022 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
19.03.2022 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2021 год.

 

2021

Автобиография – Силвия Патрикова
Автобиография – Радка Ценова
Диплома – Силвия Патрикова
Диплома – Радка Ценова
14.06.2021 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
14.06.2021 год. Списък на представените акционери
29.05.2021 год. Книга на акционерите
27.04.2021 год. Пълномощно – образец
27.04.2021 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
16.04.2021 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
01.04.2021 год. Образец от подпис по чл. 235 от ТЗ
01.04.2021 год. Образец от подпис по чл. 235 от ТЗ
01.04.2021 год. Декларация съгласие по чл. 234 от ТЗ
01.04.2021 год. Декларация съгласие по чл. 234 от ТЗ
01.04.2021 год. Декларация по чл. 116 от ЗППЦК
01.04.2021 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2020 год.
01.04.2021 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2020 год.
22.02.2021 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
22.02.2021 год. Списък на представените акционери
08.02.2021 год. Книга на акционерите
11.01.2021 год. Пълномощно – образец
11.01.2021 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите
06.01.2021 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
06.01.2021 год. Мотивиран доклад
08.04.2020 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
07.04.2020 год. Скици на поземлен имот 35239.6109.213

 

2020

11.11.2020 год. Такса Търговски Регистър
15.07.2020 год. Декларация за произход на средствата
15.07.2020 год. Декларация по чл. 13 за 2020 год.
15.07.2020 год. Декларация по чл. 13 за 2020 год.
08.07.2020 год. Списък на акционери записали акции
07.07.2020 год. Книга на акционерите
22.06.2020 год. Финансов отчет
22.06.2020 год. Устав на Чайкафарма АД
22.06.2020 год. Решение за увеличаване на капитала на дружеството
22.06.2020 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
22.06.2020 год. Списък на представените акционери
08.06.2020 год. Книга на акционерите
22.05.2020 год. Доклад на одитния комитет
12.05.2020 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите – допълнение
12.05.2020 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите – допълнение
27.04.2020 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
08.04.2020 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
07.04.2020 год. Скици на поземлен имот 35239.6109.213
07.04.2020 год. Мотивиран доклад
04.04.2020 год. Пълномощно – образец
04.04.2020 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
01.04.2020 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2019 год.
01.04.2020 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2019 год.
19.03.2020 год. Декларация на независимия одитор за 2019 год.
19.03.2020 год. Доклад на независимия одитор за 2019 год.
16.03.2020 год. Годишен финансов отчет за 2019 год.
16.03.2020 год. Годишен доклад за дейността за 2019 год.
20.02.2020 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2019 год.
04.09.2019 год. Доклад за определяне на пазарната стойност на поземления имот Амрита ООД

 

2019

05.12.2019 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
05.12.2019 год. Списък на представените акционери
27.11.2019 год. Писмо КФН
20.11.2019 год. Книга на акционерите
21.10.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
23.10.2019 год. Пълномощно – образец
23.10.2019 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите
22.10.2019 год. Заявление Г1
21.10.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите на Чайкафарма
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.9
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.8
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.6
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.5
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.4
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.2
07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.1
07.10.2019 год. Скица на поземлен имот 35239.6109.213
20.09.2019 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
04.09.2019 год. Доклад за определяне на пазарната стойност на поземления имот Амрита ООД
08.04.2019 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
04.03.2019 год. Пълномощно – образец
04.03.2019 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
20.02.2019 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2018 год.
19.02.2019 год. Декларация по чл. 100 за 2018 год.
19.02.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
18.02.2019 год. Доклад на независимия одитор за 2018 год.
18.02.2019 год. Декларация на независимия одитор за 2018 год.
15.02.2019 год. Годишен финансов отчет за 2018 год.
03.01.2019 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2018 год.
03.01.2019 год. Декларация по чл. 107 от ЗНФО за 2018 год.

 

2018

30.04.2018 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
26.03.2018 год. Пълномощно – образец
26.03.2018 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите
21.03.2018 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2017 год.
20.03.2018 год. Декларация по чл. 100 за 2017 год.
19.03.2018 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
08.03.2018 год. Доклад на независимия одитор за 2017 год.
08.03.2018 год. Декларация на независимия одитор за 2017 год.
23.02.2018 год. Годишен финансов отчет за 2017 год.
03.01.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.
03.01.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

 

2017

ЧФ удължи мандата на членовете на Съвета на директорите до 09.11.2022
18.12.2017 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
04.12.2017 год. Книга на акционерите
17.11.2017 год. Пълномощно – образец
17.11.2017 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите
06.11.2017 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите
08.06.2017 год. Протокол за редовно общо събрание на акционерите
06.05.2017 год. Пълномощно – образец
06.05.2017 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2016

23.06.2016 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите
22.05.2016 год. Пълномощно – образец
22.05.2016 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2015

20.04.2015 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите