Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Тамайра съдържа две активни вещества: рамиприл и амлодипин.

  Рамиприл действа като:
  – понижава образуването в организма на вещества, които могат да повишат кръвното налягане;
  – предизвиква отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
  – улеснява изпомпването на кръв от сърцето към цялото тяло.

  Амлодипин действа като:
  – отпуска и разширява кръвоносните съдове, така че кръвотокът се улеснява.

  Показания

  Фиксираната дозова комбинация е показана за лечение на хипертония при възрастни като заместваща терапия при пациенти, при които кръвното налягане е адекватно контролирано с рамиприл и амлодипин, прилагани едновременно при същите дозови нива, но като отделни лекарствени продукти.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/ 5 mg; 10 mg/5 mg твърди капсули

 • Описание

  Ворифунгал съдържа активното вещество вориконазол. Ворифунгал е противогъбичен лекарствен продукт. Той действа, като унищожава или спира растежа на гъбичките, които причиняват инфекции.

  Показания

  Ворифунгал се прилага за лечение на пациенти (възрастни и деца над 2 години) със:
  – инвазивна аспергилоза (гъбична инфекция, дължаща се на Aspergillus sp.);
  – кандидемия (гъбична инфекция, дължаща се на Candida sp.) при ненеутропенични пациенти (при които не се наблюдава абнормно понижен брой на белите кръвни клетки);
  – сериозни инвазивни инфекции с Candida sp., когато гъбичките са резистентни към флуконазол (друг противогъбичен лекарствен продукт);
  – сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium sp. или Fusarium sp. (два различни вида гъбички).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 200 mg прах за инфузионен разтвор

 • Описание

  Олсарт принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове.

  Показания

  Олсарт е показан за:

  • лечение на есенциална хипертония при възрастни;
  • лечение на хипертония при деца и юноши от 6 до 18 годишна възраст.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

 • Описание

  Декскетопрофен-Чайкафарма инжекционен/инфузионен разтвор е обезболяващо лекарствено средство от групата на т.нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

  Показания

  Декскетопрофен-Чайкафарма се използва за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след операция, бъбречна колика (силна болка в областта на бъбреците), болки в гърба.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 50 mg/2 ml инжекционен/инфузионен разтвор