Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Ворифунгал съдържа активното вещество вориконазол. Ворифунгал е противогъбичен лекарствен продукт. Той действа, като унищожава или спира растежа на гъбичките, които причиняват инфекции.

  Показания

  Ворифунгал се прилага за лечение на пациенти (възрастни и деца над 2 години) със:
  – инвазивна аспергилоза (гъбична инфекция, дължаща се на Aspergillus sp.);
  – кандидемия (гъбична инфекция, дължаща се на Candida sp.) при ненеутропенични пациенти (при които не се наблюдава абнормно понижен брой на белите кръвни клетки);
  – сериозни инвазивни инфекции с Candida sp., когато гъбичките са резистентни към флуконазол (друг противогъбичен лекарствен продукт);
  – сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium sp. или Fusarium sp. (два различни вида гъбички).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 200 mg прах за инфузионен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Олсарт принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове.

  Показания

  Олсарт е показан за:

  • лечение на есенциална хипертония при възрастни;
  • лечение на хипертония при деца и юноши от 6 до 18 годишна възраст.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Декскетопрофен-Чайкафарма инжекционен/инфузионен разтвор е обезболяващо лекарствено средство от групата на т.нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

  Показания

  Декскетопрофен-Чайкафарма се използва за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след операция, бъбречна колика (силна болка в областта на бъбреците), болки в гърба.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 50 mg/2 ml инжекционен/инфузионен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Ко-Телсарт е комбинация от ангиотензин II рецепторен антагонист телмисартан и тиазиден диуретик хидрохлоротиазид. При комбинирането им тези съставки имат адитивен антихипертензивен ефект, което води до по-голямо намаляване на кръвното налягане, отколкото ако са приложени поотделно. Ко-Телсарт, приеман веднъж дневно в терапевтични дози, води до ефективна и плавна редукция на кръвното налягане.

  Показания

  Ко-Телсарт 80 mg/12,5 mg таблетки
  – лечение на есенциална хипертония.
  – комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно само с телмисартан.

  Ко-Телсарт 80 mg/25 mg таблетки
  – лечение на есенциална хипертония.
  – комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/25 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно с Ко-Телсарт 80 mg/12,5 mg (80 mg телмисартан /12,5 mg хидрохлоротиазид) или на възрастни, които са стабилизирани преди това с телмисартан и хидрохлоротиазид, приемани отделно.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 80 mg/12,5 mg; 80 mg/25 mg таблетки

  Листовка за пациента