Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Вашето лекарство се нарича Кардесарт-Ко. To се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни. Съдържа две активни съставки: кандесартан цилексетил и хидрохлоротиазид. Те действат заедно, за да понижат артериалното налягане.

  Показания

  Кардесарт-Ko е показан за:
  • Лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Лекарствена форма: 8 mg/ 12.5 mg х 30 таблетки

  Код НЗОК:CG285

  МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

  Лекарствена форма: 16 mg/ 12.5 mg х 30 таблетки

  Код НЗОК:CG284

  МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

  АТС код: C09DA06

 • Описание

  Ворифунгал съдържа активното вещество вориконазол. Ворифунгал е противогъбичен лекарствен продукт. Той действа, като унищожава или спира растежа на гъбичките, които причиняват инфекции.

  Показания

  Ворифунгал се прилага за лечение на пациенти (възрастни и деца над 2 години) със:
  – инвазивна аспергилоза (гъбична инфекция, дължаща се на Aspergillus sp.);
  – кандидемия (гъбична инфекция, дължаща се на Candida sp.) при ненеутропенични пациенти (при които не се наблюдава абнормно понижен брой на белите кръвни клетки);
  – сериозни инвазивни инфекции с Candida sp., когато гъбичките са резистентни към флуконазол (друг противогъбичен лекарствен продукт);
  – сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium sp. или Fusarium sp. (два различни вида гъбички).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 200 mg прах за инфузионен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Олсарт принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове.

  Показания

  Олсарт е показан за:

  • лечение на есенциална хипертония при възрастни;
  • лечение на хипертония при деца и юноши от 6 до 18 годишна възраст.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Декскетопрофен-Чайкафарма инжекционен/инфузионен разтвор е обезболяващо лекарствено средство от групата на т.нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

  Показания

  Декскетопрофен-Чайкафарма се използва за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след операция, бъбречна колика (силна болка в областта на бъбреците), болки в гърба.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 50 mg/2 ml инжекционен/инфузионен разтвор

  Листовка за пациента