Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Ремифентанил-Чайкафарма съдържа лекарство, наречено ремифентанил. То принадлежи към група лекарства, известни като опиоиди.

  Показания

  Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел:
  – да Ви помогне да заспите преди операция;
  – да Ви приспи и да предотврати усещането на болка по време на операция;
  – да Ви накара да се чувствате сънливи и да предотврати усещането на болка докато Ви лекуват в интензивно отделение.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Росста спада към група лекарства, наречени статини. Росста се използва, за да се коригират нивата на мастните вещества в кръвта, наречени липиди, най-разпространеното от които е холестеролът.

  Показания

  Лечение на хиперхолестеролемия
  Възрастни, младежи и деца над 10-годишна възраст с първична хиперхолестеролемия (тип IIa включително хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия ) или смесена дислипидемия (тип IIb) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични мерки (като физически упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен. Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.

  Превенция на сърдечносъдови събития
  Предотвратяване на големи сърдечносъдови събития при пациенти, оценени с висок риск за първо сърдечносъдово събитие като допълнение към коригирането на други рискови фактори.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Тамайра съдържа две активни вещества: рамиприл и амлодипин.

  Рамиприл действа като:
  – понижава образуването в организма на вещества, които могат да повишат кръвното налягане;
  – предизвиква отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
  – улеснява изпомпването на кръв от сърцето към цялото тяло.

  Амлодипин действа като:
  – отпуска и разширява кръвоносните съдове, така че кръвотокът се улеснява.

  Показания

  Фиксираната дозова комбинация е показана за лечение на хипертония при възрастни като заместваща терапия при пациенти, при които кръвното налягане е адекватно контролирано с рамиприл и амлодипин, прилагани едновременно при същите дозови нива, но като отделни лекарствени продукти.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/ 5 mg; 10 mg/5 mg твърди капсули

  Листовка за пациента

 • Описание

  Вашето лекарство се нарича Кардесарт-Ко. To се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни. Съдържа две активни съставки: кандесартан цилексетил и хидрохлоротиазид. Те действат заедно, за да понижат артериалното налягане.

  Показания

  Кардесарт-Ko е показан за:
  • Лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Лекарствена форма: 8 mg/ 12.5 mg х 30 таблетки

  Код НЗОК:CG285

  МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

  Лекарствена форма: 16 mg/ 12.5 mg х 30 таблетки

  Код НЗОК:CG284

  МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

  АТС код: C09DA06