Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Ко-Телсарт е комбинация от ангиотензин II рецепторен антагонист телмисартан и тиазиден диуретик хидрохлоротиазид. При комбинирането им тези съставки имат адитивен антихипертензивен ефект, което води до по-голямо намаляване на кръвното налягане, отколкото ако са приложени поотделно. Ко-Телсарт, приеман веднъж дневно в терапевтични дози, води до ефективна и плавна редукция на кръвното налягане.

  Показания

  Ко-Телсарт 80 mg/12,5 mg таблетки
  – лечение на есенциална хипертония.
  – комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно само с телмисартан.

  Ко-Телсарт 80 mg/25 mg таблетки
  – лечение на есенциална хипертония.
  – комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/25 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно с Ко-Телсарт 80 mg/12,5 mg (80 mg телмисартан /12,5 mg хидрохлоротиазид) или на възрастни, които са стабилизирани преди това с телмисартан и хидрохлоротиазид, приемани отделно.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 80 mg/12,5 mg; 80 mg/25 mg таблетки

 • Описание

  Кордакер Плюс е комбиниран антихипертензивен продукт, съдържащ лизиноприл, инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ) и хидрохлоротиазид, тиазиден диуретик. Лизиноприл действа чрез разширяване на кръвоносните съдове, като по този начин улеснява притока на кръв в тях.

  Хидрохлоротиазид стимулира отделянето на вода и соли, като натрий, в урината.

  Показания

  Фиксираната дозова комбинация Кордакер Плюс (10 mg или 20 mg лизиноприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид) е показана при лечение на лека до умерена хипертония при пациенти, които са стабилизирани с терапия с отделните съставки, дадени в същите дози.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg/12,5 mg, 20 mg/12,5 mg таблетки

 • Описание

  Амаритон принадлежи към клас IC антиаритмични средства, използвани за лечение на тежки симптоматични животозастрашаващи камерни аритмии и надкамерни аритмии.

  Показания

  Амаритон се използва за лечение на:
  – AV нодална реципрочна тахикардия; аритмия, свързана с Wolf-Parkinson-White Синдром и подобни състояния с допълнителни проводни връзки, когато другото лечение се е оказало неефективно;
  – тежка симптоматчна и животозастрашаваща пароксизмална камерна аритмия, която не се повлиява от друго лечение или при непоносимост към друго лечение;
  – пароксизмални предсърдни аритмии (предсърдно мъждене, предсърдно трептене и предсърдна тахикардия) при пациенти със симптоми на инвалидизация по преценка на специалист, когато друго лечение не е ефективно. Пациенти със структурно сърдечно заболяване и/ или нарушена функция на лявата камера трябва да бъдат изключени поради повишен риск от засилен проаритмичен ефект на продукта.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 50, 100, 150 mg твърди капсули с удължено освобождаване

 • Описание

  Пизона съдържа пиоглитазон.
  Пизона подпомага контрола на нивото на захарта в кръвта, когато имате диабет тип 2, като помага на тялото да използва по-добре произведения от него инсулин.

  Показания

  Пиоглитазон е показан за лечение на захарен диабет тип 2.

  Като монотерапия:
  – На възрастни пациенти (особено такива с наднормено тегло), неадекватно контролирани с диета и физически упражнения, при които прилагането на метформин е неподходящо, поради наличието на противопоказания или непоносимост.

  Като двойна перорална терапия в комбинация с:
  – Метформин, при възрастни пациенти (особено пациенти с наднормено тегло) с недостатъчен гликемичен контрол, въпреки максималната поносима доза при монотерапия с метформин;
  – Сулфанилурея, само при възрастни пациенти, които показват непоносимост към метформин или за които метформин е противопоказан, с недостатъчен гликемичен контрол, въпреки максималната доза при монотерапия със сулфанилурея.

  Като тройна перорална терапия в комбинация с:
  – Метформин и сулфанилурея, при възрастни пациенти (особено пациенти с наднормено тегло) с недостатъчен гликемичен контрол, въпреки двойната перорална терапия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 15 mg, 30 mg, 45 mg таблетки