Ворифунгал

Описание

Ворифунгал съдържа активното вещество вориконазол. Ворифунгал е противогъбичен лекарствен продукт. Той действа, като унищожава или спира растежа на гъбичките, които причиняват инфекции.

Показания

Ворифунгал се прилага за лечение на пациенти (възрастни и деца над 2 години) със:
– инвазивна аспергилоза (гъбична инфекция, дължаща се на Aspergillus sp.);
– кандидемия (гъбична инфекция, дължаща се на Candida sp.) при ненеутропенични пациенти (при които не се наблюдава абнормно понижен брой на белите кръвни клетки);
– сериозни инвазивни инфекции с Candida sp., когато гъбичките са резистентни към флуконазол (друг противогъбичен лекарствен продукт);
– сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium sp. или Fusarium sp. (два различни вида гъбички).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 200 mg прах за инфузионен разтвор