Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Това лекарство е предназначено за употреба при възрастни, в комбинация с други медикаменти за лечение на гръдна болка, причинена от коронарна болест.

  Показания

  Триметазидин е показан при възрастни като допълващо симптоматично лечение при пациенти със стабилна ангина пекторис, които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост към антиангинозните лечения от първа линия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Лекарствена форма: 35 таблетки с изменено освобождаване х 60

  МКБ: I20.8,I25.5

  НЗОК: CG266

  АТС код: C01EB15

  Preimectal-3D
 • Описание

  Ремифентанил-Чайкафарма съдържа лекарство, наречено ремифентанил. То принадлежи към група лекарства, известни като опиати.

  Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел:

  • да Ви помогне да заспите преди операция;
  • да Ви приспи и да предотврати усещането на болка по време на операция;
  • да Ви накара да се чувствате сънливи и да предотврати усещането на болка докато Ви лекуват в интензивно отделение.

   

  Този лекарствен продукт е предназначен за болнична употреба.

  Показания

  Ремифентанил е показан като аналгетично средство за използване по време на индукцията и/или поддържане на обща анестезия при стриктно наблюдение.

  Ремифентанил е предназначен за осигуряване на аналгезия и седация на механично вентилирани пациенти на интензивни грижи на възраст над 18 години.

  Лекарствен продукт, отпускан по специално лекарско предписание.

  Лекарствена форма: 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор

  АТС код: N01AH06

  Remifentanil-3D
 • Описание

  Ивабенор действа главно чрез понижение на сърдечната честота с определен брой удари в минута. Това намалява нуждите на сърцето от кислород, особено в ситуациите, при които е по-вероятно да се появи пристъп на стенокардия. По този начин Ивабенор спомага за овладяване и намаляване на броя на стенокардните пристъпи.

  Показания

  Ивабрадин е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при възрастни с исхемична болест на сърцето с нормален синусов ритъм и сърдечна честота ≥ 70 удара в минута. Ивабрадин е показан:

  – при възрастни, които имат непоносимост или противопоказание към бета-блокери

  – или в комбинация с бета-блокери при пациенти, неадекватно контролирани с оптимална доза бета-блокер.

   Лечение на хронична сърдечна недостатъчност

  Ивабрадин е показан при хронична сърдечна недостатъчност клас II-IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася (вж. точка 5.1).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Лекарствена форма: 5 mg филмирани таблетки  х 56

  МКБ: I20.8,I50.0,I50.1

  НЗОК: 15749

  Лекарствена форма: 7,5 mg филмирани таблетки  х 56

  МКБ: I20.8,I50.0,I50.1

  НЗОК: 15750

   АТС код: C01EB17

  Untitled
 • Описание

  Линезолид-Чайкафарма е антибиотик от групата на оксазолидините, който спира растежа на определени бактерии (микроби), които причиняват инфекции.

  Използва се за лечение на пневмония и на някои инфекции на кожата или подкожните тъкани. Вашият лекар ще прецени дали Линезолид-Чайкафарма е подходящ за лечение на инфекцията, от която страдате.

  Показания

  • Нозокомиална пневмония;
  • Пневмония, придобита в обществото.

  Линезолид-Чайкафарма е показан за лечение на пневмония, придобита в обществото, и нозокомиална пневмония, когато е известно или се предполага, че са причинени от чувствителни Грам-положителни бактерии. При определяне дали линезолид е подходящ за дадено лечение е необходимо да се вземат предвид резултатите от микробиологичните тестове или данните за превалираща резистентност към антибактериални агенти сред Грам-положителни бактерии (вж също точка 5.1 за подходящите микроорганизми).

  Линезолид-Чайкафарма е показан за лечение на усложнени инфекции на кожата и меките тъкани, само когато микробиологичните тестове доказват, че инфекцията е причинена от чувствителна Грам-положителна бактерия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Лекарствена форма: 2 mg/ml инфузионен разтвор х 5, 10 сака

   

  3d_linezolid