Декскетопрофен-Чайкафарма

Описание

Декскетопрофен-Чайкафарма инжекционен/инфузионен разтвор е обезболяващо лекарствено средство от групата на т.нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

Показания

Декскетопрофен-Чайкафарма се използва за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след операция, бъбречна колика (силна болка в областта на бъбреците), болки в гърба.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 50 mg/2 ml инжекционен/инфузионен разтвор

Листовка за пациента