Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Тамайра Плюс съдържа три активни вещества, които се наричат рамиприл, амлодипин и хидрохлоротиазид.

  Рамиприл принадлежи кьм група лекарства, наречени инхибитори на АСЕ. Действието му се състои в:
  –        Намаляване на образуването в организма на вещества, които биха могли да повишат кръвното налягане;
  –        Отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
  –        Улесняване на изпомпването на кръв от сърцето в тялото.

  Амлодипин принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти. Действието му се изразява в:
  –        Отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта се движи по-лесно през тях.

  Хидрохлоротиазид принадлежи кьм група лекарства, наричани “тиазидни диуретици” или отводняващи таблетки. Той действа чрез:
  –        Увеличаване на количеството на водата (урина), която отделяте. Това понижава кръвното налягане.

  Показания

  Тамайра Плюс е показан за:

  • лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни, при които то се повлиява в достатъчна степен от отделните съставки, когато те се взимат едновременно в същите дози като в комбинацията, но като отделни таблетки.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/5 mg/12,5 mg, 5 mg/5 mg/25 mg, 10 mg/5 mg/25 mg mg твърди капсули

  Листовка за пациента

 • Описание

  Флуидоро, който съдържа активното вещество празугрел, принадлежи към група лекарства, наречени тромбоцитни антиагреганти.
  Флуидоро потиска натрупването на тромбоцити и така намалява риска за образуване на кръвни съсиреци.

  Показания

  Флуидоро, прилаган едновременно с ацетилсалицилова киселина (АСК), е показан за предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (напр. нестабилна стенокардия, инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмент [UA/NSTEMI] или инфаркт на миокарда с елевация на ST [STEMI], подложени на първична или отложена перкутанна коронарна интервенция (PCI). 

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Зорничка принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици.

  Тиазидните диуретици помагат на организма да отдели излишното количество течност, чрез стимулиране на бъбреците да отделят по-голямо количество урина.

  Показания

  Зорничка е показана за:
  – лечение на артериална хипертония, есенциална или нефрогенна, или изолирана систолична хипертония. Зорничка може да се използва самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства;
  – лечение на стабилна, хронична сърдечна недостатъчност с лека до умерена степен (NYHA функционален клас II-III) с наличие на застой;
  – отоци от специфичен произход:
  – асцити, дължащи се на цироза на черния дроб при стабилни пациенти под строгo наблюдение;
  – оток, дължащ се на нефротичен синдром, остър гломерулонефрит и хронична бъбречна недостатъчност (при креатининов клирънс >30ml/min);
  – кортикостероидна и естрогенна терапия.
  – нефрогенен инсипиден диабет (Diabetes Insipidus).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 12,5 mg, 25 mg таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  ПлакЕкс Комби съдържа клопидогрел и ацетилсалицилова киселина и принадлежи към група лекарства, наречени антитромботични лекарствени продукти. Предотвратява слепването на тромбоцитите в кръвоносните съдове и намалява риска от образуването на кръвни съсиреци.

  Показания

  ПлакЕкс Комби е показан за вторично предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, които вече приемат клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (АСК). ПлакЕкс Комби е продукт с фиксирана дозова комбинация за продължаване на терапията при:
  – остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна интервенция;
  – остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента при медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 75 mg/75 mg твърди капсули

  Листовка за пациента