Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Кардифренд-Ко е комбинация от две лекарства – рамиприл и хидрохлоротиазид.

  Рамиприл принадлежи към група лекарства, наречени „АСЕ инхибитори“ (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим).

  Той действа като:
  – намалява произвежданите в тялото вещества, които могат да повишат кръвното налягане;
  – спомага за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
  – помага на сърцето по-лесно да изпомпва кръвта в тялото.

  Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени „тиазидни диуретици” или отводняващи таблетки. Той действа, като повишава количеството на отделяната урина, като по този начин се понижава кръвното налягане.

  Показания

  Кардифренд-Ко е показан за лечение на хипертония. Комбинацията с фиксирани дози е показана при пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно добре контролирано при самостоятелното прилагане на рамиприл или хидрохлоротиазид.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/12,5 mg таблетки

 • Описание

  Бактерипим е цефалоспоринов антибиотик с широк спектър на действие за интрамускулно и венозно приложение.

  Показания

  Бактерипим е показан за лечение на следните инфекции, когато са причинени от чувствителни на цефепим микроорганизми, резистентни към други антибиотици:
  – Инфекции на долните дихателни пътища, включително пневмония и бронхит;
  – Инфекции на пикочните пътища, както усложнени, включващи пиелонефрит, така и неусложнени;
  – Инфекции на кожата и кожните структури;
  – Вътрекоремни инфекции, включително перитонити и инфекции на жлъчния тракт;
  – Гинекологични инфекции;
  – Лечение при пациенти с бактериемия, която е свързана или се предполага, че е свързана с някоя от инфекциите, изброени по-горе;
  – Емпирично лечение при фебрилна неутропения (намаляване на неутрофилните левкоцити в периферната кръв).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор

 • Описание

  ЛанзАцид съдържа активното вещество ланзопразол. Този продукт принадлежи към група лекарства наречени инхибитори на протонната помпа.
  Действието на ЛанзАцид се изразява в понижаването на количеството на отделяните в стомаха киселини.

  Показания

  ЛанзАцид се използва за:
  – Лечение на язви на стомаха и на дванадесетопръстника (червата);
  – Лечение и предотвратяване на язви, причинени от лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Това включва лекарства като: аспирин, ибупрофен, кетопрофен и пироксикам;
  – Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ);
  Това се случва, когато киселина от стомаха се връща в хранопровода, причинявайки дразнене и възпаление;
  Ланзопразол може да облекчи симптомите, които могат да възникнат при описаните по-горе състояния и да спре повторната им поява;
  – Болка в резултат на лошо храносмилане или киселини в стомаха, причинени от твърде много киселини във вашия стомах (киселинно-свързана диспепсия);
  – Заболявания, като например Синдром на Zollinger-Ellison, където в стомаха се отделят големи количества киселина. Това може да доведе до диария и болка в стомаха;
  – Инфекции, причинени от Helicobacter pylori, където ланзопразол се прилага в комбинация със съответните антибиотици.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди

 • Описание

  Телсарт съдържа телмисартан, който принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин ІІ рецепторни антагонисти. Телсарт предизвиква отпускане на кръвоносните съдове и така понижава кръвното налягане.

  Показания

  Хипертония

  Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

  Сърдечносъдова профилактика

  Намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост при възрастни със:

  • изявена атеротромботична сърдечносъдова болест (анамнеза за коронарна болест на сърцето, мозъчен инсулт или периферно артериално заболяване); или
  • захарен диабет тип 2 с установено увреждане на крайните прицелни органи.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 80 mg таблетки