Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Дилатренд съдържа активното вещество карведилол, което повлиява α- и β-адренергичните рецептори. Установено е, че карведилол има органно-защитен ефект, мощно антиоксидантно действие, намалява периферното съдово съпротивление.

  Показания

  Дилатренд е показан за:

  Хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)
  Дилатренд е показан за лечение на всички пациенти със стабилна и симптоматична лека, умерена и тежка ХСН с исхемична или не-исхемична етиология, в комбинация със стандартна терапия (включително АСЕ инхибитори и диуретици със или без дигиталис).

  Хипертония
  Дилатренд е показан за лечение на есенциална хипертония. Той може да се използва самостоятелно или в комбинация с други анти-хипертензивни средства (напр. блокери на калциевите канали, диуретици).

  Стенокардия
  Дилатренд е показан за профилактично лечение на стабилна стенокардия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Лидокаин-Чайкафарма съдържа активно вещество лидокаинов хидрохлорид, което се отнася към лекарствата, наречени локални анестетици. Той принадлежи към групата на т.нар. антиаритмични лекарства.

  Показания

  Лидокаин-Чайкафарма се използва за:
  – локална анестезия (обезболяване) при провеждане на различни болезнени процедури и изследвания в хирургията, стоматологията и други;
  – лечение на тежки нарушения на сърдечния ритъм (камерни аритмии), включително и след инфаркт на миокарда.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg/ml; 20 mg/ml инжекционен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Тирофибан-Чайкафарма принадлежи към групата лекарства, наречени инхибитори на тромбоцитната агрегация. Тирофибан предпазва тромбоцитите да се слепят помежду си и по този начин да образуват кръвни съсиреци, които могат да намалят кръвния поток към сърцето и да причинят болка в гърдите и сърдечни пристъпи.

  Показания

  Тирофибан-Чайкафарма е показан за превенция на остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента (NSTE-ACS) при възрастни пациенти с последен епизод на болка в гърдите, появила се в рамките на 12 часа, и с ЕКГ промени и/или повишени сърдечни ензими. Пациентите, които биха се повлияли най-добре от лечение с Тирофибан-Чайкафарма, са лицата, подложени на висок риск от развитие на миокарден инфаркт през първите 3-4 дни след началото на острите ангинозни симптоми, включително тези, които е вероятно да се подложат на ранна перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (PCI). Тирофибан-Чайкафарма е показан и за намаляване на големите сърдечносъдови събития при пациенти с остър миокарден инфаркт (STEMI), насочени за първична PCI.

  Тирофибан-Чайкафарма е предназначен за употреба с ацетилсалицилова киселина и нефракциониран хепарин.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 0,25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Кардифренд-Ко е комбинация от две лекарства – рамиприл и хидрохлоротиазид.

  Рамиприл принадлежи към група лекарства, наречени „АСЕ инхибитори“ (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим).

  Той действа като:
  – намалява произвежданите в тялото вещества, които могат да повишат кръвното налягане;
  – спомага за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
  – помага на сърцето по-лесно да изпомпва кръвта в тялото.

  Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени „тиазидни диуретици” или отводняващи таблетки. Той действа, като повишава количеството на отделяната урина, като по този начин се понижава кръвното налягане.

  Показания

  Кардифренд-Ко е показан за лечение на хипертония. Комбинацията с фиксирани дози е показана при пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно добре контролирано при самостоятелното прилагане на рамиприл или хидрохлоротиазид.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/12,5 mg таблетки

  Листовка за пациента