Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  КонтаМедиа Йох е контрастно средство. Този лекарствен продукт се използва само за диагностика. Той се използва само за подпомагане идентифицирането (диагностиката) на заболяванията.

  Показания

  КонтаМедиа Йох се прилага преди рентгенография, за да може Вашият лекар да получи по-ясна картина.
  – След като бъде инжектиран, той помага на Вашия лекар да разграничи нормалния от нарушения образ (форма) на някои органи във Вашия организъм;
  – Той може да се използва при рентгенография на Вашата пикочна система, гръбначния стълб или кръвоносните съдове, включително кръвоносните съдове на сърцето;
  – При някои хора този лекарствен продукт се прилага преди или по време на сканирането на главата или тялото с помощта на компютърна томография. Това е вид сканиране, при което се използват рентгенови лъчи;
  – Той може да се използва и за изследване на Вашите слюнчени жлези, стомаха и червата, както и за изследване на телесните кухини, като тази в областта на ставите или матката и тръбите на яйчниците.

  Лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 350 mgI/mL инжекционен разтвор

 • Описание

  Дилатренд съдържа активното вещество карведилол, което повлиява α- и β-адренергичните рецептори. Установено е, че карведилол има органно-защитен ефект, мощно антиоксидантно действие, намалява периферното съдово съпротивление.

  Показания

  Дилатренд е показан за:

  Хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)
  Дилатренд е показан за лечение на всички пациенти със стабилна и симптоматична лека, умерена и тежка ХСН с исхемична или не-исхемична етиология, в комбинация със стандартна терапия (включително АСЕ инхибитори и диуретици със или без дигиталис).

  Хипертония
  Дилатренд е показан за лечение на есенциална хипертония. Той може да се използва самостоятелно или в комбинация с други анти-хипертензивни средства (напр. блокери на калциевите канали, диуретици).

  Стенокардия
  Дилатренд е показан за профилактично лечение на стабилна стенокардия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg таблетки

 • Описание

  Лидокаин-Чайкафарма съдържа активно вещество лидокаинов хидрохлорид, което се отнася към лекарствата, наречени локални анестетици. Той принадлежи към групата на т.нар. антиаритмични лекарства.

  Показания

  Лидокаин-Чайкафарма се използва за:
  – локална анестезия (обезболяване) при провеждане на различни болезнени процедури и изследвания в хирургията, стоматологията и други;
  – лечение на тежки нарушения на сърдечния ритъм (камерни аритмии), включително и след инфаркт на миокарда.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg/ml; 20 mg/ml инжекционен разтвор

 • Описание

  Тирофибан-Чайкафарма принадлежи към групата лекарства, наречени инхибитори на тромбоцитната агрегация. Тирофибан предпазва тромбоцитите да се слепят помежду си и по този начин да образуват кръвни съсиреци, които могат да намалят кръвния поток към сърцето и да причинят болка в гърдите и сърдечни пристъпи.

  Показания

  Тирофибан-Чайкафарма е показан за превенция на остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента (NSTE-ACS) при възрастни пациенти с последен епизод на болка в гърдите, появила се в рамките на 12 часа, и с ЕКГ промени и/или повишени сърдечни ензими. Пациентите, които биха се повлияли най-добре от лечение с Тирофибан-Чайкафарма, са лицата, подложени на висок риск от развитие на миокарден инфаркт през първите 3-4 дни след началото на острите ангинозни симптоми, включително тези, които е вероятно да се подложат на ранна перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (PCI). Тирофибан-Чайкафарма е показан и за намаляване на големите сърдечносъдови събития при пациенти с остър миокарден инфаркт (STEMI), насочени за първична PCI.

  Тирофибан-Чайкафарма е предназначен за употреба с ацетилсалицилова киселина и нефракциониран хепарин.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 0,25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор